Slovenčina pre phpBB mChat 2.1.3

Lacike/ February 2, 2020/ Software & Development

mChat je aktuálne asi jediné rozšírenie pre phpBB 3.1, 3.2 a 3.3 poskytujúce chat:www.phpbb.com/customise/db/extension/mchat_extension/ Neexistoval preklad do slovenčiny, tak som jeden spravil a aj aktualizoval na verziu 2.1.3, ktorá je kompatibilná s phpBB 3.3. Stiahnuť sa dá tu, resp. na stránke s prekladmi pre mChat:www.phpbb.com/customise/db/extension/mchat_extension/support/topic/168621

Slovenčina pre phpBB mChat 2.0.1

Lacike/ August 22, 2017/ Plugins & translation

mChat je aktuálne asi jediné rozšírenie pre phpBB 3.1 a 3.2 poskytujúce chat: www.phpbb.com/customise/db/extension/mchat_extension/ Neexistoval preklad do slovenčiny, tak som jeden spravil. Je pre verziu 2.0.1, ktorá je kompatibilná s phpBB 3.1.10 a vyššie a 3.2.0 a vyššie. Stiahnuť sa dá tu, resp. na stránke s prekladmi pre mChat: www.phpbb.com/customise/db/extension/mchat_extension/support/topic/168621